MR. Trần Văn Thi | Đôi nét về TÁC GIẢ

Trần Văn Thi

Trần Văn Thi

Ngày đăng 18/02/2020

Đôi nét  Trần Văn Thi

" Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself ".


Bạn có thể kết nối với Thi qua :
 

Tác giả: Trần Văn Thi
0934051239